Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1,0×1027 Nanoherc [nHz]
1,0×1024 Mikroherc [µHz]
1,0×1021 Miliherc [mHz]
1 000 000 000 000 000 000 Herc [Hz]
100 000 000 000 000 000 Dekaherc [daHz]
10 000 000 000 000 000 Hektoherc [hHz]
1 000 000 000 000 000 Kiloherc [kHz]
1 000 000 000 000 Megaherc [MHz]
1 000 000 000 Gigaherc [GHz]
1 000 000 Teraherc [THz]
1 000 Petaherc [PHz]
1 Eksaherc [EHz]
0,001 Zettaherc [ZHz]
1,0×10-6 Yottaherc [YHz]
1 000 000 000 000 000 000 1/s
6,0×1019 1/min
3,6×1021 1/h

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Eksaherc


Eksaherc / EHz