Electrostatic unit of charge -> Abcoulomb

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Electrostatic unit of charge na Abcoulomb: 1 Electrostatic unit of charge = 0,000 000 000 033 356 41 Abcoulomb [abC]Przelicz Electrostatic unit of charge na Abcoulomb:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ładunek elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Electrostatic unit of charge'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Abcoulomb [abC]'.