Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Erg na Foot-poundal: 1 Erg = 0,000 002 373 036 040 423 2 Foot-poundal [ftpdl]


Przelicz Erg na Foot-poundal