Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Erg na Kilodżul: 1 Erg = 0,000 000 000 1 Kilodżul [kJ]


Przelicz Erg na Kilodżul