Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Erg na Megadżul: 1 Erg = 0,000 000 000 000 1 Megadżul [MJ]


Przelicz Erg na Megadżul