Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Erg na Rydberg: 1 Erg = 45 874 253 167,158 Rydberg [Ry]


Przelicz Erg na Rydberg