Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Erg na Therm: 1 Erg = 0,000 000 000 000 000 947 817 120 313 32 Therm [thm]


Przelicz Erg na Therm