Farad -> Abfarad

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Farad na Abfarad: 1 Farad [F] = 0,000 000 001 Abfarad [abF]Przelicz Farad na Abfarad:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pojemność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Farad [F]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Abfarad [abF]'.