Faraday -> Pikokulomb

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Faraday na Pikokulomb: 1 Faraday [Fd] = 96 485 338 300 000 000 Pikokulomb [pC]Przelicz Faraday na Pikokulomb:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ładunek elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Faraday [Fd]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pikokulomb [pC]'.

Faraday -> Pikokulomb