Feet per hour -> Metr na minutę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Feet per hour na Metr na minutę: 1 Feet per hour [fph] = 0,005 08 Metr na minutę [m/min]Przelicz Feet per hour na Metr na minutę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Feet per hour [fph]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Metr na minutę [m/min]'.