Feet per hour -> Mila morska na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Feet per hour na Mila morska na godzinę: 1 Feet per hour [fph] = 0,000 164 578 975 878 16 Mila morska na godzinę [nm/h]Przelicz Feet per hour na Mila morska na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Feet per hour [fph]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mila morska na godzinę [nm/h]'.