Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Feet per minute na Mila morska na godzinę: 1 Feet per minute [fpm] = 0,009 874 738 552 689 9 Mila morska na godzinę [nm/h]


Przelicz Feet per minute na Mila morska na godzinę