Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Feet per second na Kilometr na minutę: 1 Feet per second [fps] = 0,018 288 Kilometr na minutę [km/min]


Przelicz Feet per second na Kilometr na minutę