Feet per second -> Kilometr na minutę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Feet per second na Kilometr na minutę: 1 Feet per second [fps] = 0,018 288 Kilometr na minutę [km/min]Przelicz Feet per second na Kilometr na minutę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Feet per second [fps]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilometr na minutę [km/min]'.

Feet per second -> Kilometr na minutę