Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Feet per second na Metr na godzinę: 1 Feet per second [fps] = 1 097,28 Metr na godzinę [m/h]


Przelicz Feet per second na Metr na godzinę