Femtodżul -> British thermal unit

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Femtodżul na British thermal unit: 1 Femtodżul [fJ] = 0,000 000 000 000 000 000 947 817 120 313 32 British thermal unit [Btu]Przelicz Femtodżul na British thermal unit:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Femtodżul [fJ]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'British thermal unit [Btu]'.

Femtodżul -> British thermal unit