Femtofarad -> Nanofarad

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Femtofarad na Nanofarad: 1 Femtofarad [fF] = 0,000 001 Nanofarad [nF]Przelicz Femtofarad na Nanofarad:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pojemność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Femtofarad [fF]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Nanofarad [nF]'.