Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot of mercury na Decymetr słupa wody: 1 Foot of mercury [ftHg] = 41,439 001 955 87 Decymetr słupa wody [dmH2O]


Przelicz Foot of mercury na Decymetr słupa wody