Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot of mercury na N/mm²: 1 Foot of mercury [ftHg] = 0,040 636 66 N/mm²


Przelicz Foot of mercury na N/mm²