Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot of mercury na Pound per square foot: 1 Foot of mercury [ftHg] = 848,714 271 810 55 Pound per square foot [psf]


Przelicz Foot of mercury na Pound per square foot