Foot per second squared -> m/s²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot per second squared na m/s²: 1 Foot per second squared [fps²] = 0,304 8 m/s²Przelicz Foot per second squared na m/s²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przyspieszenie'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot per second squared [fps²]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'm/s²'.