Foot-candle -> Kiloluks

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-candle na Kiloluks: 1 Foot-candle [fc] = 0,010 763 910 417 Kiloluks [klx]Przelicz Foot-candle na Kiloluks:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Natężenia oświetlenia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot-candle [fc]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kiloluks [klx]'.