Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-candle na Mikroluks: 1 Foot-candle [fc] = 10 763 910,417 Mikroluks [µlx]


Przelicz Foot-candle na Mikroluks