Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-ounces-force na Pound-feet: 1 Foot-ounces-force [ftoz] = 0,062 486 265 286 77 Pound-feet [lbft]


Przelicz Foot-ounces-force na Pound-feet