Foot-ounces-force -> Foot-poundal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-ounces-force na Foot-poundal: 1 Foot-ounces-force [ftoz] = 2,010 436 133 446 5 Foot-poundal [ftpdl]Przelicz Foot-ounces-force na Foot-poundal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot-ounces-force [ftoz]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-poundal [ftpdl]'.

Foot-ounces-force -> Foot-poundal