Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-ounces-force na Foot-poundal: 1 Foot-ounces-force [ftoz] = 2,010 436 133 446 5 Foot-poundal [ftpdl]


Przelicz Foot-ounces-force na Foot-poundal