Foot-pound force per hour -> Koń parowy

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-pound force per hour na Koń parowy: 1 Foot-pound force per hour [ft-lb/h] = 0,000 000 512 055 386 577 78 Koń parowy [PS]Przelicz Foot-pound force per hour na Koń parowy:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot-pound force per hour [ft-lb/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Koń parowy [PS]'.