Foot-pound force per minute -> Brake horsepower

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-pound force per minute na Brake horsepower: 1 Foot-pound force per minute [ft-lb/min] = 0,000 030 303 030 303 03 Brake horsepower [bhp]



Przelicz Foot-pound force per minute na Brake horsepower:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot-pound force per minute [ft-lb/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Brake horsepower [bhp]'.

Foot-pound force per minute -> Brake horsepower