Foot-pound force per second -> Kilogram-force meter

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-pound force per second na Kilogram-force meter: 1 Foot-pound force per second [ft-lb/s] = 0,138 254 954 376 Kilogram-force meter [kgf·m]Przelicz Foot-pound force per second na Kilogram-force meter:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot-pound force per second [ft-lb/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogram-force meter [kgf·m]'.

Foot-pound force per second -> Kilogram-force meter