Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-poundal na Inch-pound force: 1 Foot-poundal [ftpdl] = 0,372 971 402 058 81 Inch-pound force [inlbf]


Przelicz Foot-poundal na Inch-pound force