Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-poundal na Therm: 1 Foot-poundal [ftpdl] = 0,000 000 000 399 411 177 987 96 Therm [thm]


Przelicz Foot-poundal na Therm