Foot-pounds-force -> Ounce-inches

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-pounds-force na Ounce-inches: 1 Foot-pounds-force [ftlb] = 192,042 202 313 23 Ounce-inches [ozin]Przelicz Foot-pounds-force na Ounce-inches:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Foot-pounds-force [ftlb]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce-inches [ozin]'.

Foot-pounds-force -> Ounce-inches