Footlambert -> cd/m²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Footlambert na cd/m²: 1 Footlambert [fL] = 3,426 259 099 6 cd/m²Przelicz Footlambert na cd/m²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Footlambert [fL]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'cd/m²'.