Francuski numer -> English cotton count

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Francuski numer na English cotton count: 1 Francuski numer = 1,181 English cotton count [NeC]Przelicz Francuski numer na English cotton count:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość liniowa (włókiennictwie)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Francuski numer'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'English cotton count [NeC]'.