Franklin -> Nanokulomb

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Franklin na Nanokulomb: 1 Franklin [Fr] = 0,333 564 1 Nanokulomb [nC]Przelicz Franklin na Nanokulomb:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ładunek elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Franklin [Fr]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Nanokulomb [nC]'.