Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon dry US na Barrel dry US: 1 Gallon dry US = 0,038 095 238 095 238 Barrel dry US


Przelicz Gallon dry US na Barrel dry US