Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon dry US na Baryłka (naftowej): 1 Gallon dry US = 0,027 705 885 384 457 Baryłka (naftowej)


Przelicz Gallon dry US na Baryłka (naftowej)