Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon dry US na Metr sześcienny: 1 Gallon dry US = 0,004 404 883 770 86 Metr sześcienny [m³]


Przelicz Gallon dry US na Metr sześcienny