Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Gallon dry US

=   4,404 883 770 86×1024 Nanometr sześcienny [nm³]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Gallon dry US na Nanometr sześcienny


Gallon dry US   ->   Nanometr sześcienny / nm³