Gallon dry US -> Pint liquid US

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon dry US na Pint liquid US: 1 Gallon dry US = 9,309 177 489 177 5 Pint liquid USPrzelicz Gallon dry US na Pint liquid US:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon dry US'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pint liquid US'.

Gallon dry US -> Pint liquid US