Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per hour na Cubic inch per minute: 1 Gallon (fluid, US) per hour [gph] = 3,85 Cubic inch per minute [in³/min]


Przelicz Gallon (fluid, US) per hour na Cubic inch per minute