Gallon (fluid, US) per hour -> Litrów na minutę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per hour na Litrów na minutę: 1 Gallon (fluid, US) per hour [gph] = 0,063 090 196 4 Litrów na minutę [l/min]Przelicz Gallon (fluid, US) per hour na Litrów na minutę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per hour [gph]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Litrów na minutę [l/min]'.

Gallon (fluid, US) per hour -> Litrów na minutę