Gallon (fluid, US) per hour -> Metrów sześciennych na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per hour na Metrów sześciennych na godzinę: 1 Gallon (fluid, US) per hour [gph] = 0,003 785 411 784 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]Przelicz Gallon (fluid, US) per hour na Metrów sześciennych na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per hour [gph]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]'.

Gallon (fluid, US) per hour -> Metrów sześciennych na godzinę