Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per minute na Cubic foot per minute: 1 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] = 0,133 680 555 555 56 Cubic foot per minute [cfm]


Przelicz Gallon (fluid, US) per minute na Cubic foot per minute