Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per minute na Cubic foot per second: 1 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] = 0,002 228 009 259 259 3 Cubic foot per second [cfs]


Przelicz Gallon (fluid, US) per minute na Cubic foot per second