Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per minute na Cubic inch per hour: 1 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] = 13 860 Cubic inch per hour [in³/h]Przelicz Gallon (fluid, US) per minute na Cubic inch per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic inch per hour [in³/h]'.

Przelicz Gallon (fluid, US) per minute na Cubic inch per hour