Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per minute na Decymetrów sześciennych na godzinę: 1 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] = 227,124 707 04 Decymetrów sześciennych na godzinę [dm³/h]


Przelicz Gallon (fluid, US) per minute na Decymetrów sześciennych na godzinę