Gallon (fluid, US) per minute -> Litrów wody na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per minute na Litrów wody na sekundę: 1 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] = 0,063 090 196 4 Litrów wody na sekundę [l/s]Przelicz Gallon (fluid, US) per minute na Litrów wody na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Litrów wody na sekundę [l/s]'.