Gallon (fluid, US) per second -> Cubic foot per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per second na Cubic foot per minute: 1 Gallon (fluid, US) per second [gps] = 8,020 833 333 333 3 Cubic foot per minute [cfm]Przelicz Gallon (fluid, US) per second na Cubic foot per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic foot per minute [cfm]'.