Gallon (fluid, US) per second -> Metrów sześciennych na minutę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon (fluid, US) per second na Metrów sześciennych na minutę: 1 Gallon (fluid, US) per second [gps] = 0,227 124 707 04 Metrów sześciennych na minutę [m³/min]Przelicz Gallon (fluid, US) per second na Metrów sześciennych na minutę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Metrów sześciennych na minutę [m³/min]'.