Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon imperial na Barrel dry US: 1 Gallon imperial [gal] = 0,039 316 447 370 998 Barrel dry US


Przelicz Gallon imperial na Barrel dry US