Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gallon imperial na Decylitr: 1 Gallon imperial [gal] = 45,460 9 Decylitr [dl]


Przelicz Gallon imperial na Decylitr